AMADA Flytning

For de fleste virksomheder udgør maskiner og udstyr virksomhedens mest værdifulde aktiver.

Når fabrikshallen skal reorganiseres eller endda hele fabrikker skal flyttes, skal der udvises særlig omhu, når udstyret løftes eller flyttes. Det er afgørende, at flytningen udføres af kompetente folk, med fuld forsikring og med fuld viden og enighed fra evt. finansieringsselskab, der kan have en interesse i maskinen. Derudover, kræver minimering af driftsforstyrrelser under flytning af fabrikker en omhyggelig planlægning og koordinering af teknikere, kran og transport.

Uanset, om du flytter maskiner inden for dine eksisterende bygning eller til et nyt sted, en enkelte maskine eller hele fabrikken, kan du drage fordel af det samme professionelle team, der har leveret og installeret dine Amada maskiner.
Amada vil afmontere, læsse, transportere, genplacere og installere dine maskiner, som var det en ny maskine, og sikre at maskinens nøjagtighed ikke forringes pga. flytningen. Derudover leverer vi ekspertrådgivning til et optimal fabrikslayout.